לחץ עלי וצחק איתנו

בת שחר
שמחה
מלכה יערי
אורנה
אופירה
ברוריה
זהביה
סלוא
לילי
רוחלה
שיפרה
מלכה וינר
רחל נגר
רחלי בן שלום
סרור
סלוא
יהודית
טובה
דבוריה
חיה
גליה
בת שחר
ארנון
אופירה
איריס
אפרת
אביב
אילנה לשם
אילנה1