בת שחר מנחה בכנס בינלאומי של

יוגה  צחוק בפרנקפורט

2017

תעודה על הנחייה בכנס יוגה צחוק בגרמניה
בת שחר בתוכניה של כנס יוגה צחוק בגרמני
הסדנא של בת שחר בתוכניה של כנס יוגה צחוק בגרמניה
עם ממציא שיטת היוגה צחוק ד"ר מאדן קטריה
ד"ר מאדן קטריה ממציא היוגה צחוק עם בת שחר

Hallo Bat shachar,
here is Sabine from Germany, Bremen.
I love your games from the global laughter yoga conference in Frankfurt!
Thank you very much!!!!
Sabine

Hi Bat !

I have been very pleased to be in your workshop, a proactive workshop. Many thanks for your dynamism.

Have a good and joyful time!

Regards

Jean-Yves GUINEMER 

Hello Bat!
My name is Serena Musio and I am a teacher of Sardinia (Italy) my master is lara Lucaccioni.
I' ve been on your workshop in Frankfurt about Laughter games and improvisation, I've liked so much and I've interested on your work and I would like to know more games

I want to tell you thanks!
Bye

 

 

Hi Bat shachar,

your Sunday morning workshop was great fun,
especially that ping-pong-laughter-exercise.... ping.... pooooooong....hihihihiii
Thank you very much
very good, very good, yeah
special :-) greetings

Eva from Germany  

 

Dear „Bat shachar“

I was really fascinated of (from?) your games.

I thank you a lot.

 

Hilarious greetings

From Marita Ahrens

Leaving near Nuernberg – Bavaria - Germany

 

 

Hi,

 Thank you for your inspirations.

 Greetings from Germany

 Ute

 

Hello my friend,

Thank you for the wonderful laughter yoga session.

Best regards :)

Axel Becker

Germany

 

Hello Bat Shachar,

thank you for this great workshop yesterday.
Thank you very much.

Love and laughter
Laurenz

 

Dear Bat shachar,

Thank you very much!

Best wishes,

Dieter.

 Lübeck
 

Hello Bat Shachar

Thank you a lot for the games. This Friday we (my girlfriend and me)  are playing „ping pooong, ping ping pong“ and the Bunny-Game. I`m totally happy with your extraordinary games.

Today we tried it already in our garden

We had a lot of fun. Thank you. Hilarious greetings and much of love from Marita and Elis